G-Mrożewski.S-Uzdrowienie-opętanego,-ilustracja-do-Ewangelii-św.-Łukasza

Leave a Reply